logo2ab.jpg

Dotazy a odpovědi

S ohledem na aktuální situaci, nouzový stav a platná nařízení s COVID-19 oznamujeme, že s okamžitou platností až do odvolání jsou zrušeny úřední hodiny na správě družstva. Budova správy je pro veřejnost tímto uzavřena. Děkujeme za pochopení a vyřízení svých záležitostí prosím ponechte na lepší časy. Správa družstva - INFORMÁTOR 1/2021- informace k volbám do orgánů družstva

 

Složení představenstva SBD

Funkcionáři zvolení na Shromáždění delegátů 24.5.2016 pro volební období 2016-2021


Ing. Slowiková Romana: předseda představenstva  předseda ekonomické a organizační komise vedoucí ekonomického a správního úseku SBD Těšíňan
 

Čierny Milan: místopředseda  představenstva člen ekonomické a organizační komise  
 

Minarčík Jiří: člen představenstva koordinátor samospráv Svibice 
 

Ledvoň Jaroslav: člen představenstva  předseda technické komise  
 

Folwarczná Blanka: člen představenstva administrativní a organizační činnost představenstva 
 

Mgr. Kovářová Monika, Dis., členka představenstva koordinátor samospráv Město  
 

Kožlej Marián: člen představenstva  předseda bytové komise 

 

Kontaktní emailová adresa představenstva SBD Těšíňan: tesinan@tesinan.cz

 

 

 

 
  © 2021 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz