logo2ab.jpg

Dotazy a odpovědi

Nabízíme

uvolněný byt č. 15 o velikosti 1+3 s lodžií ve 4. podlaží na ulici Čáslavská 1813/1 v Českém Těšíně za nabídkovou cenu 640.000 Kč.

Bližší informace získáte na bytovém úseku SBD Těšíňan, tel. 558 761 541.

 

 

Složení představenstva SBD

Funkcionáři zvolení na Shromáždění delegátů 24.5.2016 pro volební období 2016-2021


Ing. Slowiková Romana: předseda představenstva  předseda ekonomické a organizační komise vedoucí ekonomického a správního úseku SBD Těšíňan
 

Čierny Milan: místopředseda  představenstva člen ekonomické a organizační komise  
 

Minarčík Jiří: člen představenstva koordinátor samospráv Svibice 
 

Ledvoň Jaroslav: člen představenstva  předseda technické komise  
 

Folwarczná Blanka: člen představenstva administrativní a organizační činnost představenstva 
 

Mgr. Kovářová Monika, Dis., členka představenstva koordinátor samospráv Město  
 

Kožlej Marián: člen představenstva  předseda bytové komise 

 

Kontaktní emailová adresa představenstva SBD Těšíňan: tesinan@tesinan.cz

 

 

 

 
  © 2019 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz