logo2.jpg

Dotazy a odpovědi

Nabízíme k přidělení uvolněný byt 3+1 na Čáslavské 6  1. podlaží. Cena 500 000  KČ tel.č.558 761 541  

 

 

Složení představenstva SBD

Funkcionáři zvolení na Shromáždění delegátů 24.5.2016 pro volební období 2016-2021


Ing. Slowiková Romana: předseda představenstva  předseda ekonomické a organizační komise vedoucí ekonomického a správního úseku SBD Těšíňan
 

Čierny Milan: místopředseda  představenstva člen ekonomické a organizační komise   důchodce
 

Minarčík Jiří: člen představenstva koordinátor samospráv Svibice  důchodce
 

Ledvoň Jaroslav: člen představenstva  předseda technické komise   OSVČ(správa budov)
 

Folwarczná Blanka: člen představenstva administrativní a organizační činnost představenstva  sekretářka pokladní SBD Těšíňan
 

Mgr. Kovářová Monika, Dis., členka představenstva koordinátor samospráv Město   vedoucí Domu s pečovatelskou službou
 

Kožlej Marián: člen představenstva  předseda bytové komise  důchodce

 

Kontaktní emailová adresa představenstva SBD Těšíňan: tesinan@tesinan.cz

 

 

 

 
  © 2018 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz